Hva er en børs?

Categories Pengeguide
0

I de økonomiske nyhetene presenteres ofte emner som omhandler handel med aksjer og andre verdipapirer, i denne sammenhengen hører man også ofte begrepet «børsen». Det er derfor både relevant og viktig å la dette begrepet inngå i vår lille begrepsguide.

En børs er et marked for handel med en bestemt type varer. Denne type varer er vanligvis aksjer og andre verdipapirer som er et eksempel på hvilken handel som gjøres på en børs. Det karakteristiske ved en børs er at det handles til markedspris og at varene på børsen bestemmes utelukkende etter markedet. Det vil si etter de klassiske tilbud- og etterspørselskurvene.

Låne penge1

Flere forskjellige børser

Når det gjelder handel med aksjer og verdipapirer, så vil man ofte støte på flere ulike børser, eller med andre ord – flere ulike markeder. Man inndeler ofte disse børsene i indeks som forteller om de mest omsatte aksjene på et bestemt marked. For eksempel kan vi nevne den danske OMX C20-indeksen. Den forteller naturligvis om de 20 mest omsatte danske aksjene. Denne indeksen administreres som de andre nordiske børser av det amerikanske NASDAQ. Den amerikanske parallell til den danske C20 indeks, er Dow Jones indeksen som forteller tilsvarende om amerikanske aksjer.

Men for å holde oss til de kjente børsene, er det også verdt å nevne NYSE Euro Indeks, London Stock Exchange og Tokyo Stock Exchange.

Krav til selskaper

Selskaper som er notert på børsen må også overholde en rekke krav som for eksempel vedrørende deres årsregnskaper. Det er i årsregnskapsloven for kapitalselskaper listet opp en lang rekke krav til hvordan en slik virksomhet må utforme sitt årsregnskap. Dette er med på å sikre en høy grad av åpenhet for selskapenes potensielle investorer, slik at man kan investere i selskapet på best mulig, og mest opplyste grunnlag.

Oppsummert, en børs er altså et sted, eller et marked, hvor det handles med en bestemt vare, og hvor prisen også er fastsatt av markedet og hvor investorer har mulighet til å kjøpe aksjer i selskaper. Derfor er det også viktig at årsregnskapet er utformet på en måte, slik at man kan investere på et opplyst grunnlag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *