Hva er bunnlinje?

Categories Pengeguide
0

Nå vil jeg ta for meg et litt mer regnskapsmessig begrep, bunnlinje. I dag er dette et populært begrep som man gjerne bruker om hverandre. Både i media og i generelle samtaler, hvor temaet gjelder noe økonomisk.

Som allerede nevnt, gjelder begrepet for regnskapet i en virksomhet. De fleste bedrifter er pålagt å legge frem et regnskap minimum en gang i året, slik at selskapets interessenter kan følge selskapets aktiviteter som for eksempel utgifter og inntekter.

Når man snakker om årsregnskap, vil man også snakke om bunnlinjen. Bunnlinjen er selvsagt den nederste linjen i et regnskap, derav navnet. Denne linjen forteller alltid om selskapets resultat etter skatt. Med andre ord, forteller denne linjen også om hva som er til rådighet for eierne, når alle deler av selskapets aktiviteter er gjort opp.

Blankolaan

Totalt den viktigste linjen

Totalt sett er bunnlinjen trolig den viktigste linjen, da det er her man får det samlede resultatet over hvordan de ulike aktivitetene i løpet av året har påvirket selskapet. Det er her man helt objektivt kan måle om det har gått bra eller dårlig for selskapet.

Når dette er sagt, så rommer også regnskapet mange andre viktige faktorer som for selskapets eiere kan være like så viktig som bunnlinjen. Og ganske ofte enda mer interessant.

Men når alt kommer til alt, er bunnlinjen og evnen til å skape et så høyt tall som mulig på bunnlinjen, det som selskapene, bedriftslederne og eierne har som hovedmål, når det endelige «regnskapet» skal gjøres opp.

Derfor kan man like godt si at bunnlinjen er det viktigste, fordi man kan gjøre veldig fine ting i sine regnskaper, men hvis det gjentas år etter år negative resultater på bunnlinjen, så spiller det andre ingen rolle, da det er bunnlinjen som til slutt angir selskapets posisjon og mulige overlevelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *